Gjødselaktuelt høst 2017

«Hvordan tilpasser du deg en stadig mer digitalisert hverdag?» 

Utviklingen går i en rasende fart. Flere av oss tenker at bruk av GPS og autostyring på traktoren er digitalisering nok. Men den digitale utviklingen handler om så mye mer.

Ønsker du Gjødselaktuelt GRATIS tilsendt i posten, send e-post til yaranorge@yara.com med navn og adresse.

Bondens hverdag_Øystein Jørem

Bondens hverdag

«Hvordan tilpasser du deg en stadig mer digitalisert hverdag? Utviklingen går i en rasende fart.»

Må øke på eksisterende arealer

Må øke på eksisterende arealer

– Den beste måten å øke matproduksjonen på er å produsere mer på eksisterende arealer, sier forsker Till Seehusen i NIBIO.

Jan-EivindKvam Andersen i Yara Norge

Tilpasset delt gjødsling

Ny i sortimentet til Yara Norge er Fullgjødsel 21-6-6. Denne gjødseltypen er skreddersydd delt gjødsling på skifter der det har vært vanskelig å dekke behovet for fosfor i vårgjødslingen.

God fosforstatus sikrer gode avlinger

God fosforstatus sikrer gode grasavlinger

Undergjødsling med fosfor og kalium vil forringe jordas avlingspotensial på sikt. På vår forsøksstasjon i Finland, Kotkaniemi Research Station, viser spennende forsøksresultater fra 2017 at balansegjødsling er minst like viktig i gras som i korn.

Stålkontroll på grovfôret_Bjørn Groven i traktor

Stålkontroll på grovfôret

Bjørn Groven har stålkontroll på grovfôret sitt. – Økonomien er definitivt blitt bedre, sier den dyktige grovfôrprodusenten.

God driftsledelse i fjøset og på jordet_ Anders Rognlien_Arne Hernes

God driftsledelse i fjøset og på jordet

Arne Hernes, og kona Monika driver sammen med Einar Løkra ERA Samdrift, som er blant de mest effektive grovfôrprodusentene som så langt er registrert i Grovfôr 2020.

Næringsstoffer påvirker grasets utvikling

Næringsstoffer påvirker grasets utvikling

Bladanalysene til Megalab i 2017 indikerer at mye gras er underoptimalt gjødslet. Er graset stresset grunnet næringsmangel, vil bladveksten avsluttes tidlig og graset vil raskt sette frøstengel. Konsekvensen er lavere grasavling.

Gjødsling etter satellittbilder

Gjødsling etter satellittbilder

Nitrogenbehovet varierer ofte på korte avstander innenfor samme skifte. Med presisjonsgjødsling tar man hensyn til forskjellene, og tilpasser gjødslingen til plantenes behov. Dette gir bedre utnyttelse av gjødsel, jevnere åker og mindre miljøpåvirkning.

Bruk analyser bevisst

– Bruk analyser bevisst!

Det tas ca. 70 000 jordanalyser i året på norske gårdsbruk. Det er for lite. – Det reelle behovet kan være opp mot 100 000, sier daglig leder Jan Roger Torp Sørby i Eurofins. Analyser av jord, planter, grovfôr og husdyrgjødsel blir stadig viktigere i presisjonsjordbruket.

Potetrådgivere på fagtur til Yara Hanninghof

Potetrådgivere på fagtur til Yara Hanninghof

Potetrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) arrangerte i sommer fagtur til Yara Hanninghof i Tyskland. På forskningsstasjonen møtte de Yara sine potetforskere og utvekslet erfaringer, kunnskap og tiltak for å optimalisere dyrkingen.

Planteanalyser som presisjonsverktøy i potet

Planteanalyser som presisjonsverktøy i potet

Profesjonelle potetdyrkere tar stadig i bruk nye verktøy for å optimalisere dyrkingsteknikken. Ved å følge opp åkeren med uttak av plante- og nitratprøver kan bøndene styre veksten og gjødsle riktigere for å heve avling og kvalitet.

Rom for lønnsomhet

– Rom for lønnsomhet

– Den enkelte bonde har spillerom innenfor rammene som landbrukspolitikken setter. Ved å drive godt og prestere over gjennomsnittet får man en bedre bunnlinje som ingen tar fra deg, sier landbruksrådgiver Ole Christen Hallesby.

Yara- stipendiater 2017

Yara-stipendiater 2017

For syvende året på rad har Yara-stipendet blitt utdelt til fire lovende studenter på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Vi gratulerer!