Presis næringsbalanse i alle plantens utviklingsstadier

Typiske sinkmangelsymptomer med flekker og dvergvekst i Innovator potet

Typiske sinkmangelsymptomer med flekker og dvergvekst i Innovator potet.

Yara gjennomfører forsøksfelter i samarbeid med Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. En serie av potetfeltene har to grunngjødslingsnivåer med fosfor faktorielt sammen med ulike bladgjødslingsstrategier med YaraVita Solatrel i sorten Innovator.

I forsøket så vel som i andre potetfelter har rådgivningstjenesten tatt ut planteprøver, bladanalyser og «petiolanalyser» (bladstilkanalyser)som er sendt til Yara Megalab.

Sinkmangel ble observert i et av forsøksfeltene i Lågendalen i Vestfold sist sesong. Her var det tydelig brist på sink i rutene som ikke hadde fått tilført YaraVita Solatrel.

YaraVita Solatrel har kun en forsikringsmengde av mikronæringsstoffene sink og mangan for balansert gjødsling i potet (tilføres det som tas vekk i avlinga).

Det ble i forsøksfeltet fulgt opp med et tett analyseprogram gjennom Yara Megalab. Først på de siste bladanalysene tatt ut 14. august slo det igjennom med for lave sinkverdier i tillegg til lave nitrogen, fosfor-, kalsium- og borverdier. Analyser fra juli viste ikke alarmerende lave verdier på sink, men det kom gradvis til syne i analyser utover i august, samtidig som symptomene ble synlig på plantene.

I dette tilfellet var det flere næringsstoffer som var marginale og det er trolig at både nitrogen, fosfor kalsium, bor og sink var begrensende for en optimal avling.

Avlingskontrollen som gjøres i forsøksfeltet vil gi indikasjoner på hva slags verdi en går glipp av ved manglende bladgjødsling med YaraVita Solatrel, som tilfører en blanding av næringsstoffene: fosfor, kalium, kalsium, magnesium og en mindre mengde sink og mangan. Feltet ville trolig ha god betaling ved tilførsel av større mengder sink gjennom YaraVita Zintrac og større mengder fosfor i Opti-P™ 0-20-0, og nitrogen og kalsium i YaraLiva Nitrabor.

Den viktigste lærdommen så langt i dette enkeltfeltet er at en skal ha et bladanalyseprogram som følger næringsstatusen utover sesongen. Slik kan en identifisere næringsstoffer som begrenser avlingsverdien tidligst mulig. Følg med på Yaras nyhetsbrev for konklusjoner fra forsøksserien.

Sinkmangel i bygg

Bladanalyser avdekker begrensninger i avlingspotensialet

Gårdbrukere erfarer ofte at det er stor forskjell på avlingspotensialet mellom ulike skifter. Av og til er årsaken til variasjonen åpenbar, men i andre situasjoner kan det være vanskelig å si hvorfor noen skifter gir større avlinger enn andre. Økt bruk av bladanalyser vil kunne avdekke om det er mangel på næringsstoffer som begrenser avlingspotensialet.