Gjødselaktuelt vår 2013

Det er en målsetting å øke norsk kornproduksjon med 20 % i løpet av de neste 20 årene. Det er et ambisiøst mål, sett i lys av at det har vært en negativ utvikling i kornproduksjonen de senere årene. En ekspertgruppe nedsatt av Landbruks- og matministeren har nylig lagt fram en rapport med anbefalinger av tiltak som kan bidra til at man når målet. Du kan også lese mer om norsk Yara N-Sensor sine erfaringer, YaraVita Gramitrel - et nytt bladgjødslingsprodukt for korn, supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel i eng og at store avlinger i planteproduksjonen og høy avdrått i melk- og storfekjøttproduksjonen gir minst utslipp av klimagasser fra jordbruket.

Les utvalgte artikler fra Gjødselaktuelt våren 2013 nedenfor eller last ned PDF av magasinet

Yara N-Sensor får stadig nye bruksområder

Yara N-Sensor får stadig nye bruksområder

I mars møttes et 70-talls brukere av Yara N-Sensor® fra Norge, Sverige og Danmark for å bli oppdatert foran årets vekstsesong. Samlingen viste at sensoren anvendes til stadig flere oppgaver i skandinavisk jordbruk.

Intensiv drift best for miljøet

Intensiv drift best for miljøet

Store avlinger i planteproduksjonen og høy avdrått i melk- og storfekjøttproduksjonen gir minst utslipp av klimagasser fra jordbruket. Det viser en omfattende studie som norske forskere har gjort av miljøeffekter og ressursutnyttelse i matproduksjonen.

Erfaringer hos norske Yara N-Sensor brukere

Erfaringer hos norske Yara N-Sensor brukere

Sju nordmenn deltok på skandinavisk Yara N-Sensor samling i mars 2013. Noen har allerede et par års erfaring med Yara N-Sensor, mens andre skal benytte den for første gang denne sesongen. Her er noen refleksjoner etter å ha møtt kolleger og hørt om erfaringene i våre naboland. 

Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel i eng

Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel i eng

En treårig forsøksserie initiert av Norsk Landbruksrådgiving og støtta av Yara Norge har vist både avlingsøkning og gunstigere mineralsammensetning med rett valg av mineralgjødseltillegg til husdyrgjødsel, og at dette ikke minst er viktig ved slått på tidlig morfologisk stadium.

Fôranalyser gir riktig gjødsling

Fôranalyser gir riktig gjødsling

Leif Anders Wold i Meldal står overfor mange melkeprodusenters klassiske grovfôrutfordring: Kvalitet eller kvantitet? Eller kan han høste både godt og nok fôr? Vi var med da rådgiveren kom på besøk.

Gjødselproduksjon i Norge – viktig for norsk landbruk

Gjødselproduksjon i Norge – viktig for norsk landbruk

En rekke investeringer i de to norske mineralgjødselfabrikkene i Glomfjord og Porsgrunn gjør at det produseres mer mineralgjødsel enn noen gang i Norge. Norske industriarbeidsplasser sikres og norske gjødselkunder kan tilbys et bredt sortiment med høy kvalitet- og leveringssikkerhet.