Omregningskalkulator

Nyttige omregninger mellom ulike enheter. Klikk i navigasjonsmenyen for valg av kategori. Du kan legge inn ønsket omregning mellom enheter både fra og til.

Plantenæring oksydelement

P fra/til P2O5

 • (Elemental, P * 2.29) = P2O5
 • (P2O5 * 0.437) = Elemental, P

K fra/til K2O

 • (Elemental, K * 1.20) = Oxide, K2O
 • (Oxide, K2O * 0.830) = Elemental, K

Ca fra/til CaO

 • (Elemental, Ca * 1.39) = Oxide, CaO
 • (Oxide, CaO * 0.715) = Elemental, Ca

Mg fra/til MgO

 • (Elemental, Mg * 1.66) = Oxide, MgO
 • (Oxide, MgO * 0.602) = Elemental, Mg

Avlingsnivå og hastighet

kg-ha fra/til lb-acre

 • (kilogram per hectare, kg ha-1 * 0.893) = pound per acre, lb acre-1
 • (pound per acre, lb acre-1 * 1.12) = kilogram per hectare, kg ha-1

kg-m3 fra/til lb-bu

 • (kilogram per cubic meter, kg m-3 * 7.77 * pow(10,-2)) = pound per bushel, lb bu-1
 • (pound per bushel, lb bu-1 * 12.87) = kilogram per cubic meter, kg m-3

kg-ha fra/til 60lb

 • (kilogram per hectare, kg ha-1 * 1.49 * pow(10,-2)) = bushel per acre, 60lb
 • (bushel per acre, 60lb * 67.19) = kilogram per hectare, kg ha-1

kg-ha fra/til 56lb

 • (kilogram per hectare, kg ha-1 * 1.59 * pow(10,-2)) = bushel per acre, 56 lb
 • (bushel per acre, 56 lb * 62.71) = kilogram per hectare, kg ha-1

kg-ha fra/til 48lb

 • (kilogram per hectare, kg ha-1 * 1.86 * pow(10,-2)) = bushel per acre, 48 lb
 • (bushel per acre, 48 lb * 53.75) = kilogram per hectare, kg ha-1

L-ha fra/til gallon-acre

 • (liter per hectare, L ha-1 * 0.107) = gallon per acre
 • (gallon per acre * 9.53) = liter per hectare, L ha-1

t-ha fra/til lb-acre

 • (tonnes per hectare, t ha-1 * 893) = pound per acre, lb acre-1
 • (pound per acre, lb acre-1 * 1.12 * pow(10,-3)) = tonnes per hectare, t ha-1

Mg-ha fra/til lb-acre

 • (megagram per hectare, Mg ha-1 * 893) = pound per acre, lb acre-1
 • (pound per acre, lb acre-1 * 1.12 * pow(10,-3)) = megagram per hectare, Mg ha-1

Mg-ha fra/til ton-acre

 • (megagram per hectare, Mg ha-1 * 0.446) = ton (2000 lb) per acre, ton acre-1
 • (ton (2000 lb) per acre, ton acre-1 * 2.24) = megagram per hectare, Mg ha-1

meter-s fra/til mile-h

 • (meter per second, m s-1 * 2.24) = mile per hour
 • (mile per hour * 0.447) = meter per second, m s-1

Konsentrasjoner

cmol-kg fra/til meq 100g

 • (centimole per kilogram, cmol kg-1 (ion exchange capacity) * 1) = milliequivalents per 100 grams, meq 100g-1
 • (milliequivalents per 100 grams, meq 100g-1 * 1) = centimole per kilogram, cmol kg-1 (ion exchange capacity)

g-kg fra/til %

 • (gram per kilogram, g kg-1 * 0.1) = prosent, %
 • (prosent, % * 10) = gram per kilogram, g kg-1

mg-kg fra/til ppm

 • (milligram per kilogram, mg kg-1 * 1) = parts per million, ppm
 • (parts per million, ppm * 1) = milligram per kilogram, mg kg-1

Elektrisk ledningsevne, elektrisitet og magnetisme

siemen per meter til/fra milimho per centimeter

 • (siemen per meter, S m-1 * 10) = milimho per centimeter, mmho cm-1
 • (milimho per centimeter, mmho cm-1 * 0.1) = siemen per meter, S m-1

tesla fra/til gauss

 • (tesla, T * pow(10,4)) = gauss, G
 • (gauss, G * pow(10,-4)) = tesla, T

Vannmengde

m3 fra/til acre-in

 • (cubic meter, m3 * 9.73 * pow(10,-3)) = acre-inches, acre-in
 • (acre-inches, acre-in * 102.8) = cubic meter, m3

m3/h fra/til ft3/s

 • (cubic meter per hour, m3 h-1 * 9.81 * pow(10,-3)) = cubic feet per second, ft3 s-1
 • (cubic feet per second, ft3 s-1 * 101.9) = cubic meter per hour, m3 h-1

m3/h fra/til gal/m

 • (cubic meter per hour, m3 h-1 * 4.40) = US gallons per minute, gal min-1
 • (US gallons per minute, gal min-1 * 0.227) = cubic meter per hour, m3 h-1

ha-m fra/til acre-ft

 • (hectare-meters, ha-m * 8.11) = acre-feet, acre-ft
 • (acre-feet, acre-ft * 0.123) = hectare-meters, ha-m

ha-m fra/til acre-in

 • (hectare-meters, ha-m * 97.28) = acre-inches, acre.in
 • (acre-inches, acre.in * 1.03 * pow(10,-2)) = hectare-meters, ha-m

ha-cm fra/til acre-ft

 • (hectare-centimeters, ha-cm * 8.1 * pow(10,-2)) = acre-feet, acre-ft
 • (acre-feet, acre-ft * 12.33) = hectare-centimeters, ha-cm

Masse

g fra/til lb

 • (gram, g (10-3 kg) * 2.20 * pow(10,-3)) = pound, lb
 • (pound, lb * 454) = gram, g (10-3 kg)

g fra/til oz

 • (gram, g (10-3 kg) * 3.52 * pow(10,-2)) = ounce, (avdp), oz
 • (ounce, (avdp), oz * 28.4) = gram, g (10-3 kg)

kg fra/til lb

 • (kilogram, kg * 2.205) = pound, lb
 • (pound, lb * 0.454) = kilogram, kg

kg fra/til q

 • (kilogram, kg * 0.01) = quintal (metric), q
 • (quintal (metric), q * 100) = kilogram, kg

kg fra/til ton

 • (kilogram, kg * 1.10 * pow(10,-3)) = ton (2000 lb), ton
 • (ton (2000 lb), ton * 907) = kilogram, kg

Mg fra/til ton(US)

 • (megagram, Mg (tonne) * 1.102) = ton (US), ton
 • (ton (US), ton * 0.907) = megagram, Mg (tonne)

tonne fra/til ton(US)

 • (tonne, t * 1.102) = ton (US), ton
 • (ton (US), ton * 0.907) = tonne, t

Trykk

MPa fra/til atmosphere

 • (megapascal, MPa (106 Pa) * 9.90) = atmosphere
 • (atmosphere * 0.101) = megapascal, MPa (106 Pa)

MPa fra/til bar

 • (megapascal, MPa (106 Pa) * 10) = bar
 • (bar * 0.1) = megapascal, MPa (106 Pa)

Pa fra/til lb-ft

 • (pascal, Pa * 2.09 * pow(10,-2)) = pound per square foot, lb ft-2
 • (pound per square foot, lb ft-2 * 47.9) = pascal, Pa

Pa fra/til lb-in

 • (pascal, Pa * 1.45 * pow(10,-4)) = pound per square inch, lb in-4
 • (pound per square inch, lb in-4 * 6.90 * pow(10,3)) = pascal, Pa

Temperatur

K fra/til C

 • (Kelvin, K - 273) = Celsius, oC
 • (Celsius, oC + 273) = Kelvin, K

C fra/til F

 • (((9 / 5) * Celsius, oC) + 32) = Fahrenheit, oF
 • ((5 / 9) * (Fahrenheit, oF - 32)) = Celsius, oC