Hjelpemidler og service

Yara har utviklet en rekke verktøy og hjelpemidler for å dele vår kunnskap for å optimere avlingsmengde og -kvalitet. Nedenfor finner du hjelpemidlene som er tilgjengelig i det norske markedet.

Brosjyrebestilling

Brosjyrebestilling

Bestill brosjyrer og materiell for gjødselplanlegging. Vi sender deg det du trenger.

Gjødselaktuelt

Gjødselaktuelt

Gjødselplanleggerens eget magasin som du kan motta gratis to ganger i året. Bladet tar for seg ulike tema rundt gjødsel og gjødslingkonsepter.

Gjødslingsplan

Gjødslingsplan

Formålet med en gjødslingsplan er å gi plantene en tilpasset og balansert gjødsling og dermed legge grunnlaget for gode avlinger av høy kvalitet.

Omregningstabell

Omregningstabell

Yara Gjødsel er en mobilapplikasjon som regner ut korrekt mengde mineralgjødsel ut ifra valgt mengde kg nitrogen per dekar.

Spredetabeller

Spredetabeller

Her finner du veiledende spredetabeller hos de sprederprodusentene som har testet Yaras gjødsel.

Yara CheckIT

Yara CheckIT

Yara CheckIT er en mobilapplikasjon for landbruket, som gir deg mulighet til rask og enkel identifisering av ulike planters næringsmangler.

Yara Megalab™

Yara Megalab™

Et internettbasert jord- og planteanalysesystem som opererer gjennom et nettverk av 30 laboratorier. Årlig utføres 200.000 jord- og planteanalyser på vegne av Yara for gårdbrukere over hele verden.

Yara N-Sensor®

Yara N-Sensor®

Yara N-Sensor monteres på traktorens tak, måler nitrogennivået åkeren via klorofyllets grønnfarge og biomassen. For så umiddelbart å kalkulere riktig gjødsling der den styrer tildeling av mineralgjødsel mens du kjører gjennom åkeren ved delgjødsling.

Yara Tankmix

Yara Tankmix

Yara TankmixIT gir instruksjoner om hvordan blande YaraVita bladgjødsel med forskjellige plantevernmidler.