Gjødslingsprogrammer

gjødslingsråd høsthvete

Nå er de første N-målingene klare

Nå er de første N-målingene klare

Korndyrkinga i positiv utvikling

Korndyrkinga i positiv utvikling Bernt Hoel

Økonomisk optimal gjødsling

Økonomisk optimal gjødsling gir akseptabelt N-tap

Utenfor gjødslingsplanens komfortsone

Utenfor gjødslingsplanens komfortsone

Manglende N-effektivitet i svært våt jord

Manglende N-effektivitet i svært våt jord

Nitratprosjektet

Nitratprosjektet

Sprederinnstilling ved bruk av sentrifugalspreder

Sprederinnstilling ved bruk av sentrifugalspreder