Gjødslingsprogrammer

gjødslingsråd høsthvete

N-målinger kommer uke 17

N prognose yara  gjødsle

Korndyrkinga i positiv utvikling

Korndyrkinga i positiv utvikling Bernt Hoel

Økonomisk optimal gjødsling

Økonomisk optimal gjødsling gir akseptabelt N-tap