Gjødsel

Yaras gjødslingsprogrammer

Gjødslingsråd for til gras, grovfôr, eng, beite og fôrvekster

Eng og fôrvekster

Les mer om om dyrkings- og gjødslingsråd til gras, grovfôr, eng, beite og fôrvekster.

Gjødslingsråd for høsthvete

Gjødslingsråd til høsthvete

Les mer om om dyrkings- og gjødslingsråd for høsthvete

Gjødslingsråd for til bygg

Bygg

Les mer om om dyrkings- og gjødslingsråd til bygg.

YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL er spesielt tilpasset til korn. les mer her.

Yara Megalab bladanalyser

Yara Megalab

Send inn bladprøve og få hjelp til å kartlegge vekstforstyrrelser og tips til konkrete mottiltak..
Yara N-Sensor

Yara N-Sensor

Yara N-Sensor® monteres på traktorens tak, måler nitrogennivået i åkeren for så umiddelbart å kalkulere riktig gjødsling og styrer tildeling av mineralgjødsel mens du kjører.

Gjennomsnittlig pH-verdi per fylke

Gjennomsnittlig pH-verdi per fylke

Skal du oppnå jord i god hevd er det viktig at du passer på å kalke. Her finner du oversikt over gjennomsnittlig pH-verdi per fylke.

Finn ut mer om plantenæring