Et raskt blikk på Yara

Kort informasjon om selskapet.

Et raskt blikk på Yara

Fakta om selskapet

Nøkkeltall

Omsetning (2014): NOK 95,3 milliarder (NOK 85,1 milliarder i 2013)

EBITDA (2014): NOK 16,4 milliarder (NOK 13,3 milliarder i 2013)

Salg gjødsel: 26,3 millioner tonn (23,7 millioner tonn i 2013)

Salg industriprodukter*: 6,6 millioner tonn (*inkludert fôrfosfater og CO2) (6 millioner tonn i 2013 *inkludert CO2)

Antall ansatte (antall ved årsskifte): 12 073 (9 759 i 2013)

Fakta

Etablert som Norsk Hydro i 1905, fisjonert som Yara International ASA i 2004

Konsernsjef siden september 2015: Svein Tore Holsether

Hovedkontor i Oslo, notert på Oslo Børs.

Verdensomspennende tilstedeværelse med drift og kontorer i mer enn 50 land og salg til over 150 land 

Vår virksomhet:

Landbruk

• Vi tilbyr gjødselindustriens mest omfattende sortiment.

• Vårt sortiment omfatter alt fra enkle gjødselslag til sammensatte gjødsler (Fullgjødsel®) og mikronæringstoffer.

• Vi er Verdens ledende produsent av ammoniakk, nitrater, NPK og spesialgjødsel.

Industrielle løsninger

• Vareutvalget vårt består av produkter og integrerte løsninger for optimalisering av industrielle prosesser, behandlig av avløpsvann, samt reduksjon av luftforurensning, så som løsninger for reduksjon av NOx i industrianlegg, kjøretøy og på marine fartøy.

• Vi har god kompetanse på Tekniskt ammoniumnitrat for sivilt bruk og innen gruveindustrien.

• Vi er ledende i Europa innen bruken av nitrogen.