Et raskt blikk på Yara

Kort informasjon om selskapet.

Et raskt blikk på Yara

Fakta om selskapet

Nøkkeltall

  • Revenues: NOK 95.2 billion (USD 11,4 billion)
  • EBITDA: NOK 15.6 billion (USD 1,9 billion)
  • Total Deliveries: 36.1 million tonnes 
  • Fertilizer sales: 27.2 million tonnes 
  • Industrial sales: 6.9 million tonnes 
  • Ammonia trade: 2 million tonnes
  • Employees: 14,736 at year-end 2016

Fakta

Etablert som Norsk Hydro i 1905, fisjonert som Yara International ASA i 2004

Konsernsjef siden september 2015: Svein Tore Holsether

Hovedkontor i Oslo, notert på Oslo Børs.

Verdensomspennende tilstedeværelse med drift og kontorer i mer enn 50 land og salg til over 150 land 

Vår virksomhet:

Landbruk

• Vi tilbyr gjødselindustriens mest omfattende sortiment.

• Vårt sortiment omfatter alt fra enkle gjødselslag til sammensatte gjødsler (Fullgjødsel®) og mikronæringstoffer.

• Vi er Verdens ledende produsent av ammoniakk, nitrater, NPK og spesialgjødsel.

Industrielle løsninger

• Vareutvalget vårt består av produkter og integrerte løsninger for optimalisering av industrielle prosesser, behandlig av avløpsvann, samt reduksjon av luftforurensning, så som løsninger for reduksjon av NOx i industrianlegg, kjøretøy og på marine fartøy.

• Vi har god kompetanse på Tekniskt ammoniumnitrat for sivilt bruk og innen gruveindustrien.

• Vi er ledende i Europa innen bruken av nitrogen.