Misjon, visjon og verdier

Om selskapets verdier. 

Mission Vision and Values

Vår misjon

Responsibly feed the world and protect the planet 

Hva vi gjør, og hvorfor vi gjør det. Misjonen definerer vårt selskaps hensikt og rolle i verden. Vi tror at kunnskap gir vekst og kan skape positive globale endringer. 

Vi forstår kundene våre og hva som motiverer dem. Vi forstår at kunnskap bidrar til å gi verden mat, skaper lønnsomme virksomheter og beskytter planeten i en tid hvor befolkningen er i vekst og ressursene våre utfordres i stadig større grad.

Vår visjon

A collaborative society; a world without hunger; a planet respected. 

Våre grunnleggere møtte kritiske utfordringer i sin tid. Med samarbeid og nysgjerrighet forente og utviklet de kunnskapen sin og bidro dermed til å redde millioner av liv. 

I dag er visjonen vår et ekspanderende fellesskap som samarbeider for å beskytte planeten og støtte bøndene. Dette fellesskapet overvinner kulturelle, miljømessige og økonomiske hindringer og skaper løsninger som fører til en verden fri for sult.

Våre verdier:

Ambition

Ambition

Overgå forventningene, ta initiativ og jobbe i samsvar med Yaras ambisjoner og personlige mål.

Curiosity

Curiosity

Stille tydelige, modige spørsmål: Søken etter kunnskap er drivkraften i kulturen vår. Det er søken etter kunnskap som bygger kunnskap, og det var gjennom å stille spørsmål at Yaras tre grunnleggere gjorde slutt på hungersnøden tidlig på 1900-tallet.

Collaboration

Collaboration

Samarbeide basert på gjensidig respekt, partnerskap og verdsettelse av alle perspektiver og tilnærminger. Kunsten å samarbeide - både internt i Yara og eksternt med resten av verden - øker vår kollektive kunnskap.

Accountability

Accountability

Være pålitelig, ta ansvar og alltid ta Yaras og samfunnets interesser med i betraktningen når man står overfor vanskelige beslutninger. Ved å være ansvarlig gjør man seg fortjent til tillit.

Vår kultur

Yaras kultur er basert på kjerneverdiene Ambition, Curiosity, Collaboration og Accountability, verdier som anerkjenner og fremmer gode prestasjoner og høye etiske standarder blant ledere og ansatte over hele verden. 

Vår kultur har utspring i kunnskap som er utviklet og delt gjennom over 100 år av våre ansatte, i nært samarbeid med kundene våre. 

Som et verdensomspennende selskap med virksomhet i over 50 markeder har Yara en svært mangfoldig arbeidsstokk. Vi ser på dette mangfoldet som en styrke. Målet vårt er å sikre oss de beste talentene vi kan, i alle våre markeder, og skape en verdensomspennende base av dyktige mennesker fra ulike nasjonaliteter med ulik bakgrunn og kultur. 

I tillegg har vi som målsetting å drive forretningsvirksomhet i henhold til Code of Conduct og Ethics and Compliance-programmet vårt samt de universelt aksepterte prinsippene for menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon framsatt av FN-initiativet Global Compact.

Vår strategi

Yara tror at vi kan tilby kundene våre en positiv verdiøkning, vi kan levere en god avkastning til våre aksjonærer og samtidig skape verdier for samfunnet. 

Les mer om vår strategi og forretningsmodell på yara.com