Visjon og strategi

Lær om Yaras visjon: Å bli ledende i utformingen av vår industri.

Visjon og strategi bilde

Vår visjon

Som et verdensomspennende kjemikalieselskap er vår visjon å bli bransjeleder hvis formål er å definere standarder innen industrien og å være en pådriver gjennom resultater og vekst. Vår misjon er å arbeide for bedre avlinger, gi gode økonomiske resultater for bønder, industrikunder, våre eiere og på lengre sikt, for samfunnet.

Vi føler en forpliktelse til å fremme en inspirerende og innovativ prestasjonskultur basert på vår visjon og våre formål, våre etiske retningslinjer og etikkprogram, samt våre fire kjerneverdier som er: ambisjon, samarbeide, ansvar og tilregnelighet.

Vår strategi

Vår bedriftsstrategi er basert på lønnsom og bærekraftig vekst med utgangspunkt i en enestående markedsposisjon og en unik, fleksibel forretningsmodell med globalt samfunnsansvar. Denne strategien er selskapets veiviser for å oppnå bransjeledende resultater og langsiktig verdiskapning.

Med den nåværende forretningsplattformen har Yara som mål å øke salgsvolumene for  egenproduserte varer og varer fra våre fellesforetak (JV) med 8 millioner tonn fra 2010 til 2016, som er en økning på nærmere 40 %. Får å kunne oppnå dette vil det være nødvendig med økt produktivitet i eksisterende drift, så vel som normal vekst og trinnvise vekstinitiativer mens man søker etter mye forretningsmuligheter.

Yara vil fokusere på vekst innenfor nitrogenbasert gjødsel, nitrogen til industribruk og innkjøp av fosfat og kalium for å dekke Yaras behov for NPK-produksjon. Større satsinger vil fokusere på produksjonsøkning i områder med stabile forsyninger av naturgass til ammoniakkproduksjon med konkurransedyktig pris.  I tillegg fosfat- og kaliumressurser, noe som tydeliggjør Yaras nærvær i raskt voksende markeder og underbygger Yaras posisjon i de mere modne markeder.

For alle vekstkategorier er størrelse, synergi og tidsmessig planlegging viktige faktorer, i tillegg til en streng finansiell disiplin.