Innovasjon, forskning og utvikling

Yara invisterer i forskning og utvikling (F&U) for å fremme prosessteknologi, gjødselstrategi og løsninger for miljøet. 

Innovasjon, forskning og utvikling

Yara arbeider med bønder og industrikunder for å levere nyskapende løsninger som forsøker å takle noen av de store utfordringene i vår tid. Se denne fire minutter lange videoen for å finne ut mer.

Bønder må finne måter å øke produktiviteten på samtidig som de verner om Jordens begrensede ressurser. Kunnskap og forskning kan hjelpe dem med å dyrke mer mat på et begrenset areal. 

Industrisektoren må etterleve nye regler om miljøinnsats, og kundene våre trenger teknologi som reduserer forurensning. 

Yaras arbeid for nyskapning forsøker å finne forretningsmuligheter som fører til praktiske løsninger, som virkelig fungerer og er nyttige for hele samfunnet. 

Yara investerer i forskning og utvikling som skal gi bedre prosessteknologi, plantenæringsstrategier og miljøløsninger. I samarbeid med partnere og kunder gjør vi kunnskap gjeldende på felter og i bransjer over hele verden.

Lær mer om nyskapende løsninger på yara.com.