Forskning og utvikling

Yara har vokst ved en kombinasjon av vitenskapelig forskning og kommersiell dristighet.

FoU bilde

Å revolusjonere moderne landbruk

Yara har vokst ved å kombinere vitenskapelig forskning og kommersiell dristighet på en måte som har revolusjonert moderne landbruk. Yaras nåværende mål om å bli "bransjeledende" betyr at selskapet må være i første rekke innen utvikling av nye produkter og teknologi.

Yara har et stort engasjement innen forskning og utvikling (FoU). Vi forplikter oss til å fostre, anskaffe og ta i bruk ekspertkunnskap for å kunne gi kunden optimal verdi.

Yaras FoU-aktiviteter fokuserer på bærekraftig landbruk og på å markedsføre nye miljøvennlige løsninger for å opprettholde selskapets langsiktige vekstmål. Yaras FoU-aktiviteter utføres primært ved Yaras teknologisenter i Porsgrunn og ved Yaras forskningssenter i Hanninghof, Tyskland. Forskningsentrene har ca 80 ansatte og totale FoU-kostnader utgjør nesten NOK 100 millioner i 2007.