Porsgrunn

Porsgrunn Fabrikker ligger på Herøya ved Porsgrunn, 14 mil sørvest for Oslo. Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde.

Image Porsgrunn Plant

Yara Norge AS - Yara Porsgrunn

Herøya Industripark
Postboks 1123
3905 Porsgrunn

Tel: +47 2415 7000
Fax: +47 2415 8140

Fabrikken

Yaras anlegg på Herøya er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter, og har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for NPK kompleksgjødsel basert på nitrofosfatmetoden. På Herøya ligger det en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker og en Kalksalpeterfabrikk (KS). Fabrikkene produserer et bredt sortiment av NPK og KS, utviklet for å møte kravene til gjødsling av vekster under varierende klimatiske forhold og på forskjellige jordsmonn.  Omkring halvparten av produksjonen på Herøya går til oversjøiske markeder, hovedsaklig i Asia. Resten selges til forskjellige europeiske markeder.

Ammoniakk-, salpetersyre- og gjødselfabrikkene produserer også en bredt spekter av gasser og kjemikalier til industribruk.

Herøya har store lagre og en effektiv havn for lasting og lossing av bulkvare. Tre sekkeanlegg muliggjør sekking av storsekk (NPK og CN), og småsekk på paller (CN). De sekkete produktene lastes på båter, lastebiler eller i containere.

Store mengder råvarer i bulk er nødvendige for å kunne produsere et så stort sortiment i Porsgrunn, noe som gjør at havnen på Herøya er en av de største i Norge.

Yara Porsgrunn