Porsgrunn

Porsgrunn Fabrikker ligger på Herøya ved Porsgrunn, 14 mil sørvest for Oslo. Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde.

Image Porsgrunn Plant

Yara Norge AS - Yara Porsgrunn

Herøya Industripark
Postboks 1123
3905 Porsgrunn

Tel: +47 2415 7000
Fax: +47 2415 8140

Bærekraft

Høye miljømessige og sikkerhetsmessige standarder er viktige for en stabil og sikker drift ved fabrikkene. I 1993 ble kvalitetssystemene sertifisert i samsvar med DIN EN ISO 9002. I 2002 mottok fabrikken sertifikater for integrert kvalitets- og miljømessige styringssystemer i samsvar med DIN EN ISO 9001 og 14001.

Kritiske parametre for utslipp har blitt definert og overvåkes. Spesiell oppmerksomhet følger tilfeller av økt utslipp. I tillegg er alle utslipp under BAT-nivåer, definert av EFMA (European Fertilizer Manufacturers Association).

Porsgrunn Fabrikker innførte Norges største energieffektiviseringsprogram i 2007 igjennom en nasjonal avtale.