Glomfjord

Glomfjord ligger i Nordland fylke ved foten av Svartisen.  Nærmeste by er Bodø, 15 mil mot nord.

Glomfjord

Yara Norge AS Glomfjord

P.O. Box 190 
8160 Glomfjord 

Tlf: +47 75 71 91 00
Fax: +47 75 71 94 00

Glomfjord Fabrikker har fire produksjonsenheter. To salpetersyrefabrikker, en NPK-fabrikk og en Kalksalpeterfabrikk. Fabrikken har egen havn utstyrt for å losse ammoniakk og for å lagre, pakke og laste båter med ferdig gjødsel.

Ammoniakklageret er en stor underjordisk hall i fjellet med en kapasitet på 40,000 tonn flytende ammoniakk, som tilsvarer tre måneders gjødselproduksjon ved full kapasitet. Byggingen av dette lageret gjorde det mulig å stenge den lokale ammoniakkproduksjonen som brukte elektrolyse av vann i 1993. I dag er all produksjon basert på importerte råstoffer som ankommer Glomfjord pr båt. Båt brukes også for å transportere de ferdige produktetene, noe som gjør Glomfjord til en av de travleste havnene i Norge.

Produktspekteret er på nesten 60 forskjellige typer mineralbasert NPK (Fullgjødsel®) i granulert form. Kalksalpeter (KS) er en ren nitrogengjødsel. Ved å raffinere produktet og fjerne uløselig materiale, selges nesten 100% av den prillete Kalksalpeteren som spesialgjødsel under merkevarenavnet Calcinit. Calcinit selges over hele verden, mens 50% av Glomfjords produksjon av NPK går til europeiske markeder. De resterende 50% NPK gjør Glomfjord til den viktigste leverandør av plantenæring til det norske markedet.

Prosessindustrien i Norge er underlagt restriksjoner på alle typer utslipp, og Yaras egne miljøstandarder går mye lengre. Forbedringer i prosessene foretas derfor jevnlig for å holde alle typer utslipp på et minimum.

Glomfjord er ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, og er klar til å møte kravene til OHSAS 18001 ved slutten av 2009.