Vår kultur

Yara fortsetter å utvikle sin bedriftskultur for å øke de ansattes prestasjoner. Den er basert på ambisjoner, tillit, tilregnelighet og samarbeide.

Yaras bedriftskultur bilde

Vår kultur

Yara fortsetter å utvikle sin bedriftskultur for å øke de ansattes prestasjoner. Den er basert på kjerneverdiene ambisjon, tillit, tilregnelighet og samarbeide – som anerkjenner og fremmer gode prestasjoner og høye etiske standarder blant ledere og ansatte, over hele verden og på alle nivåer.

Kunnskap om bedriften ligger i hjertet av vår drift, og vår kultur. Vi fostrer en kultur som bunner i en felles kunnskap utviklet av våre ansatte i over 100 år i nært samarbeide med våre kunder.

Som et globalt selskap med virksomhet i over 50 land har Yara en svært mangfoldig arbeidsstokk. Denne mangfoldigheten er en styrke. Målet vårt er å sikre oss de beste talentene vi kan i alle våre markeder og skape en verdensomspennende base av talentfulle mennesker fra ulike nasjonaliteter med ulik bakgrunn og kultur.

I tillegg har vi som målsetting å drive forretningsvirksomheten vår i henhold til våre etiske retningslinjer og vårt etikkprogram, samt de universelt aksepterte prinsippene innenfor menneskerettigheter, arbeidmiljø, miljø og antikorrupsjon framsatt av FN-initiativet Global Compact.

Vi setter høye standarder for etikk og respekt for regelverk, og ikke minst når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og produktansvarlighet. Vi fremmer en prestasjonskultur som fokuserer på å utvikle mennesker, og vi oppfordrer til dialog.

Vi er klare over at rekruttering, utvikling, iverksettelse og å kunne holde på de rette menneskene og ekspertisen, er svært viktig. Mangfold i arbeidsstokken vil tiltrekke og bidra til å beholde gode talenter og oppmuntre alle ansatte til å leve opp til sitt fulle potensiale.