Yaras historie

Selskapets utvikling har sine røtter i industrikonsernet Norsk Hydro som ble grunnlagt i 1905.

Det var da industrimannen Sam Eyde, vitenskapsmannen Kristian Birkeland og finansmannen Marcus Wallenberg tok tak i Norges vannkraftspotensiale for å produsere det som den gang var et revolusjonerende produkt: Mineralgjødsel, eller Norgessalpeter som produktet ble kalt.  Produksjonen ga gjenlyd over hele verden da det ga bønder muligheten til å øke avlingene. 

Over 90 år etter grunnleggelsen hadde Norsk Hydro utviklet seg til å bli et industrikonsern med aktiviteter innen gjødsel, olje og lettmetall. Landbruksdivisjonen som produserte en rekke landbruksrelaterte produkter og derivater ble fisjonert til et eget børsnotert selskap, og Yara International ASA så dagens lys på Oslo Børs i april 2004.  Mye har skjedd i de mellomliggende årene, og selskapets historie fortsetter...

Finn mer utfyllende informasjon om Yaras historie på våre konsernsider - www.yara.com (på engelsk). 

Birkland and Eyde

1900-1905

Verdens første produksjon av nitrogengjødsel, "Norgessalpeteren" (kalksalpeter) i en prøvefabrikk på Notodden.  Produksjonen var basert på Birkeland-Eyde prosessen (lysbue) for å fiksere luftens nitrogen.

1906-1919

1906-1919

Nye, store fabrikker med egne kraftverk ble bygget på Notodden og Rjukan.  Kong Chulalongkorn av Siam besøkte begge steder. 

1920-1939

1920-1939

Ammoniakkproduksjonen starter på Rjukan i 1928.  Porsgrunn Fabrikker starter opp i 1929. Nye industriprodukter som tungtvann (deuteriumoksyd) og CO2 blir utvikliet.  NSM (senere Yara Sluiskil) åpner i 1929.

1940-1959

1940-1959

Salgskontor åpner i Stockholm.  Salg starter i USA med fokus på Kalksalpeter for frukt og grønnsaker.  Glomfjord Fabrikker åpner, den brukte vannkraft og amoniakksyntese for å produsere Kalksalpeter og NPK (1949). 

1960-1969

1960-1969

Ammoniakkproduksjon startet ved Porsgrunn Fabrikker, en fabrikk basert på oksidering av tungolje, og en basert på nafta.  Samarbeidet med Qatar Industries som reslulterte i Qafco ble etablert i 1969.

1978-1990

1978-1990

Oppkjøp av NSM (Nederland), Supra (Sverige), Fisons (UK), Ruhr Stickstoff (Tyskland), Windmill (Nederland), Cofaz (Frankrike). En terminal ble åpnet i Chiwan, Kina.  Kontor ble åpnet i Harare, Zimbabwe i 1983.

1999-2003

1999-2003

Hydro kjøper Adubos Trevo i Brasil og en kontrollerende andel i Kynoch i Sør-Afrola.    Snuoperasjon og konsolidering av selskapet.  Hydro bestemmer seg for å notere Hydro Agri på Oslo Børs.

2004-2005

2004-2005

Notering på Oslo Børs den 25. mars 2004.  Yara fokuserer på en fremtid som en av lederne innen gjødselindustrien. 

2006-2007

2006-2007

Yara utvidet i Brasil, kjøpte halve Balderton, satte opp et "joint venture" med Praxair og tok over Kemira GrowHow.  Selskapet gjorde framskritt i utviklingen av produkter for avgassreduksjon. 

2008-2009

2008-2009

Yara vant en stor miljøpris, utvided sitt fellesforetak i Qatar, rapporterte rekordstor inntjening og fikk en ny toppsjef, Jørgen Ole Haslestad.  Selskapet undertegnet en endelig avtale for å danne Lifeco og started byggingen av nye Urea7 i Nederland.

2010-2011

2010-2011

Yara selger Fosfertil i Brasil og det nye DEF-markedet i USA.  Aktiviteter i Afrika øker, og to klart definerte korridirer utvikles.  I den Sørlige Landbrukskorridoren i Tanzania invisterer Yara USD 20 millioner i en ny gjødselterminal.

2012-2013

2012-2013

Som medsponsor i Sahara Forest projektetets testfasiliteter utenfor Doha var Yaras CEO, Jørgen Ole Haslestad, representant for den private sektor på scenen da initiativet "the New Alliance for Food Security and Nutrition" ble lansert av president Barack Obama. 

Yara fortsatte sin stategiske ekspansjon globalt sett, ved å kjøpe Bunges gjødselsektor i Brasil og en annen nøkkelinvistering var det tyske teknologiselskapet ZIM Plant Technolgy Gmbh som utvikler vannsensorer.

2014 - 2015

2014-2015

Et år med mye vekst: Vi fullførte oppkjøpet av OFD Holding Inc. i Latinamerika, økte invisteringene i våre produksjonsanlegg i Norden, og vi kjøpte tre industrielle teknologiselskaper for på den måten å bli en ledende leverandør av komplette løsninger for rensing av skadelige utslipp til atmosfæren.