Yara i verden

Yara International ASA er et verdensomspennende selskap grunnlagt i Kristiania (Oslo) i 1905. Selskapet har spesialisert seg innen nitrogenets kjemi, og vi har salg til over 150 land.

Yara ble Stiftet i Kristiania i 1905, og er nå et verdensomspennende selskap med salg til over 150 land.  Sikkerhet er vår høyeste prioritet.

Research and development

Forskning og utvikling

Yara har vokst ved en kombinasjon av vitenskapelig forskning og kommersiell dristighet.

Vår bedriftskultur

Vår kultur

Yara fortsetter å utvikle sin bedriftskultur for å øke de ansattes prestasjoner. Den er basert på ambisjoner, tillit, tilregnelighet og samarbeide.

Yaras verden

Yaras verden

Yara er et virkelig internasjonalt selskap med produksjon, salg, markedsføring, forskning og markedsorganisasjoner i Amerika, Europa, Afrika og Asia.

History of Yara

Yaras historie

Selskapets utvikling har sine røtter i industrikonsernet Norsk Hydro som ble grunnlagt i 1905.