Svar på globale utfordringer

Yara har virksomhet i en stadig mer sammenvevd verden. De samme globale utfordringene gjelder også private forretninger og samfunnet generelt – ikke minst i forhold til befolkningsvekst, matsikkerhet, knappe ressurser og klimaendringer. Disse utfordringene kan bare bli møtt med global respons, som også må omfatte engasjement fra forretningssektoren.

Strategic approach: Creating impact

Strategisk tilnærming: Creating Impact

Yara svarer aktivt på globale utfordringer og er i posisjon til å utgjøre en forskjell. Vi lykkes ved å følge en strategi som skaper verdi for både eiere og samfunnet generelt.

Mat

Mat

Yara er engasjert i den globale jakt på matsikkerhet. Vi gjør nytte av vår globale posisjon og agronomisk kunnskap til å påvirke politiske miljøer, ta initiativ til verdikjedesamarbeid og forbedre produktiviteten i landbruket.

Resources

Ressurser

Yara arbeider hele tiden for å oppnå en mere effektiv ressursbruk, og bruker sin kunnskapsbase og styrke innen innovasjon til å finne løsninger. Vi hjelper til med økt matproduksjon samtidig som vi beskytter miljøet.

Miljø

Miljø

Yaras viten og problemløsninger kan bidra til å utligne negative påvirkninger på miljøet fra landbruk og andre menneskelige aktiviteter. Dette gjelder spesielt skadelige utslipp til luft og vann.