Hvordan vi engasjerer oss

Vi engasjerer ekspertise idet lokale og regionale marked, såvel som på den globale arena.

Som et verdensledende selskap med global tilstedeværelse har Yara en sterk base for å kunne engasjere seg i globale spørsmål, finne effektive løsninger og søke positiv utvikling i våre kjerneområder som er mat, ressurser og miljø.

Vi engasjerer oss i lokale markeder og samfunn hvor vi kan utgjøre en forskjell, mens vi hele tiden bidrar til grønn vekst igjennom bærbart landbruk og miljøriktige løsninger.  Yaras selskaper og ledere støtter også lokale prosjekter i henhold til lokale behov, strategier og prioriteringer.

Yaras bidrag er basert på hvordan vår kjernevirksomhet og kunnskap forholder seg til globale utfordringer. Vi knytter sammen våre retningslinjer, industristandarder og forretningsutvikling, og vi foreslår eller tar del i dialoger, initiativer og inngår partnerskap med andre selskaper.

Africa Engagement

Engasjement i Afrika

Yara har i mange år hatt aktiviteter i Afrika.  Vi er engasjerte i de lokale markedene og på tvers av kontinentet igjennom vår støtte til Afrikas grønne revolusjon, være en diskusjonspartner, og vi finner oss samarbeidspartnere for å utvikle afrikansk landbruk.

Green growth

Grønn vekst

Yaras misjon er å øke avlinger, sette industristandarder, og selskapets strategi er å utgjøre en forskjell igjennom forretningsvirksomhet kombinert med målrettet engasjement: Bidra til et bærekraftig landbruk og grønn vekst.

Stakeholder Dialogue

Dialog med våre interessenter

Yara har mange typer interessenter og har gående dialoger og samarbeidsprosjekter såvel lokalt som globalt. Dette er utfordringer som angår vår bransje, og de er ofte knyttet til globale problemstillinger. Vi engasjerer oss direkte med våre interessenter eller indirekte via forretningsforbindelser.