Bærekraft

Yara leverer løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Vi er et ledende verdensomspennende selskap som aktivt forholder oss til globale utfordringer. 

Yara er verdensleder innen produksjon og distribusjon av mineralgjødsel. Dette gir oss en global innsikt og engasjement. Vårt mål er å skape verdier for alle interessenter og samfunnet generelt.

Vi mener at god lønnsomhet, inkluderende vekst og miljøbevissthet er mål for fremtidig konkurransekraft. Privat forretningsvirksomhet er avgjørende for bærekraftig utvikling ettersom bærekraft er vesentlig for at bedrifter skal forbli levedyktige.

Yaras viktigste påvirkning finnes i skjæringspunktet mellom mat, ressurser og miljø. I hjertet av vårt engasjement ligger en bærekraftig utvikling av landbruket. Vi ønsker å forbedre matsikkerheten og samtidig redusere utslipp og miljøpåvirkning og til enhver tid ta hensyn til utviklingen på landsbygda.

Yara følger opp problemstillingene rundt bærekraftig landbruk og koblingene mellom mat, klima, ressurseffektivitet og miljøproblematikk i vår kjernevirksomhet gjennom innovasjon og FoU på den globale arena, men også med våre samarbeidspartnere.

Svar på globale utfordringer

Svar på globale utfordringer

Yara har virksomhet i en stadig mer sammenvevd verden. De samme globale utfordringene gjelder også private forretninger og samfunnet generelt – ikke minst i forhold til befolkningsvekst, matsikkerhet, knappe ressurser og klimaendringer. Disse utfordringene kan bare bli møtt med global respons, som også må omfatte engasjement fra forretningssektoren.

Policy

Yaras forpliktelse og policy

Yara har forpliktet seg til åpenhet og tilregnelighet, ved å forholde oss til internasjonale avtaler og nasjonal lovgivning der vi er operative. Videre er selskapets handlinger styrt av industristandarder og interne retningslinjer,  inkludert visjon og verdier, mål og strategier samt konsernets etikkregler.