Karriere

Velkommen! 

Hvorfor komme til Yara?

Formål 

Planeten vår står overfor store utfordringer. Når vi nærmer oss år 2050, vil verdens befolkning øke til 9 milliarder mennesker*, som krever en 60% økning i matproduksjonen. Utslipp av klimagasser er estimert til å øke med 50%**. Vi i Yara er en del av et globalt nettverk hvor vi samarbeider for å løse noen av verdens viktigste utfordringer - ressursknapphet, matmangel og miljøendringer – på en lønnsom og ansvarsfull måte. *OECD Baseline 2012 **FAO Baseline 2005–2007

Personlig utvikling

Kunnskap er grunnlaget for Yaras suksess. Vi har mange eksperter med industrikunnskap som vi alle kan lære av. I Yara blir alle ansatte med sine unike perspektiv og talent sett på som viktige bidragsytere til selskapet. Vi inviterer deg til å ta disse mulighetene og drive din egen utvikling.

Samarbeid

I Yara jobber ansatte fra hele verden sammen og deler kunnskap for å oppnå våre felles mål. Mennesker på alle nivå i selskapet er vennlige, respektfulle og interesserte i dine synspunkt og bidrag. Du vil oppleve en varm og innbydende atmosfære tross høyt arbeidstempo og -kompleksitet. 

Vekst

Med sine røtter i Norge, har Yara nå vokst til å bli et globalt selskap. 100 års forretningshistorie har vist at vi er en troverdig arbeidsgiver med et sterkt fokus på sikkerhet og gode arbeidsforhold. Selv om det har gått mange år siden selskapet ble grunnlagt, har vi beholdt vår nysgjerrighet, energi og entreprenørånd. Yara er fortsatt et "open-minded" selskap hvor menneskene, kunnskapen og teknologien fortsetter å utvikle seg og vokser.