Karriere

Velkommen! 

Karrieremulighetene i Yara er like mangfoldige som de ansatte. Bli med og bidra til å løse noen av verdens viktigste utfordringer!

Yaras policy er å avertere alle tilgjengelige jobber. Du finner våre ledige stillinger her.

Produksjon og prosessering

Produksjon og prosessering

Dette er området der de fleste av våre ansatte arbeider. Det dekker alle operasjoner innen og på tvers av fabrikker som er involvert i produksjon, fra råmateriale til ferdigprodukt, også inkludert materialhåndtering. Det dekker også planlegging og gjennomføring av fabrikkvedlikehold og leveranse av teknisk støtte og fabrikkrelaterte prosjekter.

Det kommersielle området

Det kommersielle området

Det kommersielle området dekker alle aktiviteter relatert til oppsettet for et produkts merkevare og dets tilstedeværelse i markedet ved bruk av produktkunnskap og markedsførings- og merkevareekspertise. Våre professionelle salgsfolk og sivilagronomer bruker sine kunnskaper og teknisk ekspertise til å skape langsiktig fortjeneste for Yara og å gi oss fornøyde kunder. I tillegg dekker dette feltet sourcing, innkjøp og trading av våre råstoffer og tredjeparts produkter.

Forsyningskjeden

Forsyningskjeden

Våre kolleger i forsyningskjeden koordinerer produksjon, plassering og salg av Yaras og tredjeparts produkter. De tar hånd om planlegging, materiellhåndtering og transport av råvarer og transport av råstoff og produkter fra kilden igjennom hele forsyningskjeden til distributør og så til kunden. Dette området dekker også alle aktiviteter knyttet til salgsordrebehandling.

Forretningsutvikling og vekst

Forretningsutvikling og vekst

Yaras ansatte som jobber innenfor dette området bruker sin tekniske ekspertise til å forbedre eksisterende produkter, utvikle nye produkter eller levere teknologi for å kunne utvide virksomheten i nye og eksisterende markeder. Yaras "Project Office" (Prosjektkontor) hører også til dette området, og arbeider med oppstart, utvikling og igangsetting av prosjekter i stor skala med sikte på å øke Yaras produktportefølje. I tillegg har vi kolleger som arbeider med strategi, innovasjon eller innen forretningsutvikling.

Administrasjon

Administrasjon Norge Yara

Ettersom Yara er involvert i alle ledd av verdikjeden, er styringen, utviklingen av og støtten til de tidligere nevnte områdene viktig for vår forretningsdrift. Kolleger som arbeider i administrasjon har oftest bakgrunn innen finans, personal, administrasjon, jus, økonomi, IT eller innen sikkerhet som er særdeles viktig for oss.

Studenter og nyutdannete:

Trainees, sommerjobber og avhandlinger 

Tilgjengeligheten av trainee-muligheter, sommerjobber og avhandlinger i Yara er for tiden begrenset. Det er Yaras policy å annonsere alle karrieremuligheter, og du vil finne tilgjengelige internships, sommerjobber og temaer for avhandlinger på vår Ledige stillinger fane.

Nyutdannete fra skoler og universiteter

Særlig i området Drift og Produksjon rektrutterer Yara nyutdannete med ingen eller få års erfaring.