Våre engasjement

Yaras engasjement i norsk landbruk

Yara er involvert i og støtter opp om en rekke prosjekter og engasjement i norsk landbruk. Nedenfor kan du lese mer om noen av våre engasjement.

Her er deltakerne i avlingskampen 2017

Avlingskampen

Avlingskampen ønsker å sette fokus på hva god agronomi virkelig betyr for å ta store og gode grasavlinger.

Margit Oami Kim og Anja Karine Ruud er to av årets Yara-stipendiater

Yara-stipendet

Yara-stipendet blir årlig tildelt masteroppgaver som omhandler matproduksjon, planteproduksjon og tilgrensende fagområder.

Økt norsk kornproduksjon bakgrunn

Bransjeprosjektet Økt norsk kornproduksjon

Bransjeprosjektet «Økt norsk kornproduksjon» er et samarbeid mellom ulike aktører i kornbransjen. Prosjektets mål er å skape økt satsningsvilje og fremtidstro innen norsk korndyrking.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Yara er engasjert i og støtter opp om en rekke forskning- og utviklingsprosjekter opp mot norsk landbruk. Les mer om noen av prosjektene.

Norsk mat- og kulturpris

Norsk mat- og kulturpris

Yara samarbeider med Norsk Bonde- og Småbrukarlag om Norsk Mat- og Kulturpris. Prisen er på kr 100.000,- og ble første gang delt ut på Matstreif i Oslo høsten 2013. Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark ble historiens første vinnere av denne prisen.