Yara Norge

Vi selger mineralgjødsel som er spesielt tilpasset norsk jordsmonn, klima og vekster. 

I tillegg leverer vi industrielle produkter og løsninger.

Gjødsel

Yara Norge gjødselYaras produktportefølje og agronomiske ekspertise blir stadig mer verdifull i et miljø med økt fokus på effektivitet i landbruket, matsikkerhet og god produktforvaltning. I Norge leverer vi et komplett sortiment tilpasset alle typer produksjoner i norsk landbruk. 

Les mer om gjødsel

Industrielle produkter

Yara Norge PorsgrunnVår industrielle produktportefølje går til miljøforbedringer og til en rekke bransjer og prosesser. Miljøproduktene utgjør en egen produktgruppe med utspring fra nitrogenproduksjon. Denne produktgruppen spenner fra produkter og tjenester som fjerner skadelige utslipp fra kjøretøyer og stasjonære installasjoner til de som brukes til å kontrollere sjenerende lukt fra avløps- og kloakksystemer.

Les mer om kjemikalier

Les mer om NOx-reduksjon

Yaras fabrikker i Norge

Yara har to fabrikker i Norge, Porsgrunn og Glomfjord.

Porsgrunn

Porsgrunn Fabrikker er Norges største industrikompleks. Det eies av Yara og produserer nitrogenbaserte produkter.  I Porsgrunn ligger Yaras og Europas største produksjonsenhet for Fullgjødsel (NPK) basert på nitrofosfatprosessen.

Glomfjord

Glomfjord fabrikker har fire produksjonsenheter, to salpetersyrefabrikker, en Fullgjødsel- og en Kalksalpeterfabrikk.